Аналіз можливих варіантів розвитку термокінетики процесів взаємодії в системі титан—алюміній при динамічній зміні концентрації розчинника

К.М.Петраш,
  
В.В.Скороход,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/2120

Анотація

Запропоновано термокінетичну модель взаємодії в перитектичній системі на основі синергетичного підходу з урахуванням зміни концентрації легкоплавкого металічного розчинника в процесі реакції і температурної залежності рівноважної концентрації тугоплавкого компонента в рідкій фазі поблизу температури розпаду і кристалізації синтезованої сполуки. За допомогою комп’ютерного експерименту вивчено динаміку зміни концентрацій і температур для випадків синтезу чотирьох існуючих інтерметалідів, що утворюються в реакційній системі при ініціюванні перитектичної реакції. Проведено порівняння розрахункових результатів і отриманих експериментальних даних та визначено найбільш ймовірні інтерметаліди, що утворюються в системі.


АЛЮМІНІЙ, ІНТЕРМЕТАЛІД, ТЕРМОКІНЕТИКА, ТИТАН