Конференції

Вплив параметрів ударного навантаження та властивостей матеріалу мішені на характер її руйнування

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/2121

Анотація

Проведено чисельне моделювання процесу пробиття мішені ударником. Розглянуто вплив властивостей матеріалу мішені, швидкості ударника, наявності повторного удару, а також кута взаємодії ударника і мішені. Встановлено, що характер руйнування мішені при поодинокому та подвійному ударах залежить від ряду факторів, які можна розділити на дві групи. З одного боку, на руйнування впливають параметри удару, наприклад швидкість кулі, відстань між кулями, з іншого — внутрішні параметри матеріалу мішені, зокрема граничний ступінь деформації.


ВИСОКОШВИДКІСНИЙ УДАР, КОМП"ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, РУЙНУВАННЯ