Моделювання з перших принципів температурної залежності міцності в системах LaB6 —TiB2, LaB6—ZrB2 з урахуванням інтерфейсу

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/2123

Анотація

На основі методу псевдопотенціалу обчислено механічні характеристики матеріалів в евтектичних системах LaB6—МеB2, з урахуванням інтерфейсу в інтервалі температур 0—2750 К. За допомогою квазігармонійного наближення в рамках методу псевдопотенціалу отримано температурну залежність максимальної міцності композитів з урахуванням інтерфейсу.


ЕВТЕКТИКА, МАКСИМАЛЬНА МІЦНІСТЬ, МІЖФАЗНА ВЗАЄМОДІЯ, ТЕМПЕРАТУРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ, ТИМЧАСОВИЙ ОПІР