Конференції

Теоретичне вивчення стабільності кубічних нанокристалів системи TiC—ZrC

А.О.Лісенко,
 
В.В.Огородніков,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/2130

Анотація

Представлено результати першопринципових розрахунків міжатомних взаємодій і електронних властивостей для нанокристалів системи TiC—ZrC в рамках теорії функціонала щільності за допомогою програмного комплексу "Gaussian’03". Досліджено пласкі та об’ємні атомні фрагменти, включаючи комплектні нанокристали Ti18C18, Zr18C18, бикристал Ti9C9—Zr9C9 і твердий розчин Ti9Zr9C18. Проведено моделювання самозборки стабільних нанокристалів, зокрема самооб’єднання трьох кубічних фрагментів у складовий кристал Ti14C13—Zr13C18—Ti18C13.


ЕЛЕКТРОННІ ВЛАСТИВОСТІ, НАНОКРИСТАЛ, ПЕРШОПРИНЦИПОВІ РОЗРАХУНКИ, САМОЗБОРКА, СИСТЕМА TIC—ZRC