Конференції

ВПЛИВ СХЕМИ ДЕФОРМАЦІЇ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ АЛЮМОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ, ОТРИМАНИХ ГАРЯЧИМ ШТАМПУВАННЯМ

Ю.А.Шишкіна,
  
В.С.Куріхін,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2135

Анотація

Досліджено особливості структури та механічні властивості алюмоматричних композитів, отриманих гарячим штампуванням із заготовок, що складаються із суміші порошків Al і 15% (мас.) лігатури системи TіС–20% Al. Застосовано вихідні заготовки двох видів: циліндричні та у вигляді порожнього конуса. Показано, що як міцність, так і твердість композитів, виготовлених з конічних заготовок, помітно перевищує аналогічні характеристики матеріалів, отриманих із заготовок циліндричної форми. Застосування конічних заготовок під штампування збільшує інтенсивність деформації матеріалу, порівняно з циліндричними заготовками і призводить до росту мікротвердості матричної фази композитів.


АЛЮМОМАТРИЧНИЙ КОМПОЗИТ, ІНТЕНСИВНІСТЬ ДЕФОРМАЦІЙ, МІЦНІСТЬ, СТРУКТУРА, ТВЕРДІСТЬ, ШТАМПУВАННЯ