ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ТВЕРДОСТІ ПОРОШКОВИХ КОБАЛЬТОВИХ СПЛАВІВ, ЗМІЦНЕНИХ КАРБІДАМИ НІОБІЮ АБО ТИТАНУ

Т.С.Черепова,
 
Г.П.Дмитрієва
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2143

Анотація

Досліджено твердість порошкових кобальтових сплавів при температурах від кімнатної до 1150 °С. Сплави отримані методом гарячого пресування порошків кобальту, хрому, алюмінію, заліза з карбідами ніобію або титану. Наведено значення твердості сплавів із вмістом карбідів у межах від 30 до 50% (об.). Встановлена залежність твердості порошкових сплавів від вмісту в них карбіду за різних температур свідчить, що на величину твердості сплавів впливає кількість зміцнюючої фази. Найбільш суттєвим чинником впливу на твердість сплавів є температура: з її підвищенням показники твердості знижуються незалежно від виду та вмісту карбіду. Показано, що сплави з карбідом титану переважають за твердістю сплави з карбідом ніобію. Отримані результати можуть бути використані при створенні матеріалів тертя авіаційного призначення.


КАРБІД НІОБІЮ, КАРБІД ТИТАНУ, КОБАЛЬТОВІ СПЛАВИ, ТВЕРДІСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА