Конференції

ХАРАКТЕР ЗНОШУВАННЯ ПРИ СУХОМУ ТЕРТІ І МІКРОСТРУКТУРА ТВЕРДИХ СПЛАВІВ W–Ni–Fe І W–Ni–Cu, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ

М.Кілік,
 
Д.Озъюрек,
 
Т.Тунджай
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2146

Анотація

Вивчено вплив Fe і Cu на особливості зношування твердих сплавів W–Ni–Fe і W–Ni–Cu шести різних складів. Досліджено мікроструктуру сплавів після холодного пресування та рідкофазного спікання. Для вивчення густини, твердості та розміру зерен твердих сплавів W–Ni–Fe і W–Ni–Cu, отриманих методами порошкової металургії, використано методи скануючої електронної мікроскопії, рентгенівської спектроскопії та рентгеноструктурного аналізу. Випробування всіх зразків на зношування проведено за схемою палець–диск в режимі: навантаження 20 і 30 Н, швидкість ковзання 1 м/с, шлях тертя 600, 1200, 1800, 2400 та 3000 м. Встановлено, що збільшення кількості вольфраму в твердых сплавах призводить до збільшення їх густини й твердості. Крім того, зростання вмісту вольфраму призводить до зменшення кількості зв’язуючої фази в твердих сплавах W–Ni–Fe та W–Ni–Cu з 90, 93 и 97% W, в результаті чого зменшуються втрати маси.


ВОЛЬФРАМОВІ ТВЕРДІ СПЛАВИ, ЗНОС, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, РІДКОФАЗНЕ СПІКАННЯ, ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ