Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ПОДВІЙНОЇ СИСТЕМИ Al–Pr

Шевченко М.О., Березуцький В.В., Іванов М.І., Судавцова В.С.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2150

Методом ізопериболічної калориметрії визначено ентальпії змішування рідких сплавів подвійної системи Al–Pr в інтервалах 0 < xPr < 0,15 при 1560 K і 0,46 < xPr < 1 при 1410–1670 K. Розплави подвійної системи Al–Pr характеризуються значними екзотермічними ентальпіями змішування:= –43,1 кДж/моль при xPr = 0,33 (при 1500 K, екстраполяція в область переохолоджених розплавів). Активності компонентів, ентропії, енергії Гіббса та лінію ліквідусу діаграми стану подвійної системи Al–Pr розраховано за моделлю ідеальних асоційованих розчинів.


АЛЮМІНІЙ, ЕНТАЛЬПІЯ ЗМІШУВАННЯ, КАЛОРИМЕТРІЯ, МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНИХ АСОЦІЙОВАНИХ РОЗЧИНІВ, ПРАЗЕОДИМ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016 , #01/02 , C.104-118


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн