Конференції

ВПЛИВ МІДІ НА ФОРМУВАННЯ ВПОРЯДКОВАНОЇ ФАЗИ L10(FePt) В НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВКАХ Fe50Pt50/Cu/Fe50Pt50 НА ПІДКЛАДКАХ SiO2/Si(001)

T.І.Вербицька,
 
Є.В.Фігурна,
 
М.Ю.Вербицька,
 
І.A.Володимирський,
 
С.І.Сидоренко,
 
Є.П.Павлова,
 
Ю.Н.Maкогон
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2153

Анотація

Методами фізичного матеріалознавства (рентгеноструктурним фазовим аналізом і вимірюванням магнітних властивостей) досліджено вплив товщини проміжного шару Cu в нанорозмірних плівкових композиціях Fe50Pt50 (15 нм) / Cu (x) / Fe50Pt50 (15 нм) (де х = 7,5; 15 і 30 нм) на підкладках SiO2 (100 нм) / Si(001) на процеси дифузійного фазоутворення — перехід невпорядкованої магнітно-м’якої фази Аl(FePt) в упорядковану магнітно-тверду фазу L10(FePt) при відпалах у вакуумі. Встановлено, що в процесі осадження в усіх плівках формується фаза Аl(FePt). Відпали у вакуумі в інтервалі температур 300–900 °С супроводжуються термічно активованими дифузійними процесами між шарами Cu і FePt. Зі збільшенням товщини проміжного шару міді з 7,5 до 15 нм температура початку фазового перетворення Аl(FePt)→ L10(FePt) підвищується на 100 °С, тобто до 800 °С. В той же час коерцитивна сила в плівках зменшується, що пов’язано з розчиненням міді в кристалічній решітці FePt.


ВІДПАЛ, ВПОРЯДКОВАНА ФАЗА L10(FEPT), КОЕРЦИТИВНА СИЛА, ПРОМІЖНИЙ ШАР