Конференції

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВИПАЛЕННЯ ПОРОШКУ ПРЕКУРСОРА WC–Co

Цюмінь Ян,
 
Цьзяньгао Ян,
 
Цьзяньмін Жуань,
 
Цзе Ву,
 
Гуохуа Ні,
 
Танчже Оуян
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2165

Анотація

Процес випалення порошку прекурсора WC–Co з різним вмістом Co, отриманого методом розчину, досліджено з використанням термічного аналізу. Характеризацію прекурсорів після випалення виконано методами скануючої електронної мікроскопії, рентгеноструктурного аналізу і рентгенівської фотоелектронної спектроскопії. Запропоновано механізм випалення порошку прекурсора, який підтверджений експериментальними даними. Вуглець містився у зразку C (WC–3% (мас.) Co) як результат піролізу розчинного крохмалю, а присутність вуглецю у зразку A (WC–12% (мас.) Co) обумовлена не лише піролізом розчинного крохмалю, але і піролізом метилу в ацетаті кобальту. Після випалення суміш складалась з WO3, CoO і C. Крім того, швидким відновленням–карбонізацією отримано ультрадисперсний порошковий композит WC–Co. Цей порошок характеризується порожнистою зернистою структурою, що включає агломерати окремих сферичних частинок із середнім розміром 177 нм.


ВИПАЛЕННЯ, МЕТОД РОЗЧИНУ, ПОРОШОК WC–CO, ТЕРМІЧНЕ РОЗКЛАДАННЯ, УЛЬТРАДИСПЕРСНИЙ КОМПОЗИТ