ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ І ПОШИРЕННЯ УДАРНИХ ХВИЛЬ У ВИСОКОПОРИСТИХ МАТЕРІАЛАХ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2166

Анотація

Вивчено можливість існування ударних хвиль при динамічному деформуванні пластичних пористих матеріалів. Аналіз базується на використанні методів механіки пластичності пористого континууму. Розглянуто схеми деформування, характерні як для умов використання ударостійких матеріалів, так і для процесів динамічного ущільнення порошків і пористих тіл. Встановлено, що на відміну від компактних матеріалів, які пластично деформуються, для пористих існують умови навантаження, за яких можливим є існування ударних хвиль. Для схем, де об’ємні зміни більш інтенсивні за зміну форми, деформування завжди супроводжується наявністю ударних хвиль. Натомість, для схеми вільного осаджування та близьких до неї, даний феномен спостерігається лише за умов високої початкової пористості.


ВИСОКОПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ, ДИНАМІЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ, УДАРНА ХВИЛЯ