Конференції

АБРАЗИВНИЙ ЗНОС, СТРУКТУРА І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ Al–Al2O3, ОТРИМАНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩ ЗМІШУВАННЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ

Х.Курт,
 
Х.Арік,
 
С.Багджи
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2167

Анотація

Вивчено вплив способу змішування вихідних порошків на структуру, деякі властивості та характеристики абразивного зношування композиційних матеріалів Al–Al2O3. Вихідні алюмінієві порошки з постійною об'ємною часткою 10% Al2O3p змішували в кульовому млині, подрібнювачі Turbula і високоенергетичному атриторі. Із застосуванням методів порошкової металургії (холодне пресування, спікання) були виготовлені партії зразків для випробувань на знос за схемою ”палець–диск”. Порівняльний аналіз грунтувався на результатах випробування зразків на знос, даних про їх твердість і щільністі після спікання, а також на оцінці мікроструктури. Встановлено, що зразки з порошкової суміші, отриманої в подрібнювачі Turbula, мають найвищу щільність і найнижчу твердість. При цьому вони мають найнижчий знос, натомість зразки з суміші, одержаної у високоенергетичному млині, мають найвищий знос. Оптимальні характеристики мають композити з сумішей, отриманих в кульовому млині.


АРМУВАННЯ ЧАСТИНКАМИ, ЗНОС, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ З МЕТАЛЕВОЮ МАТРИЦЕЮ, ОБРОБКА ПОРОШКУ