ВПЛИВ ВМІСТУ ВУГЛЕЦЮ НА МІКРОСТРУКТУРУ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТАЛЕЙ, ВИГОТОВЛЕНИХ МЕТОДАМИ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ

М.Тюркмен
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2169

Анотація

Із застосуванням методів порошкової металургії отримано сталі, що містять різну кількість вуглецю. Досліджено мікроструктуру і механічні властивості сталей. Густину і мікроструктуру порошкових сталей вивчено методами оптичної, скануючої електронної мікроскопії, а також енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії. Результати показали значне підвищення міцності, що супроводжується зниженням відносного подовження, при збільшенні вмісту вуглецю. Отримані результати практично відповідають властивостям прокатаної сталі.


МІКРОСТРУКТУРА, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, СТАЛЬ