Про вплив геометрії мікронерівностей поверхонь тертя на величину температурного поля фрикційної пари за гальмівний цикл

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/217

Анотація

Побудовано математичну модель температурного поля фрикційної пари, в якій враховано геометрію мікронерівностей поверхонь тертя. Залежність величини теплового потоку від часу гальмування отримано за даними розрахунку й натурних вимірювань