Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ І ТВЕРДОРОЗЧИННОГО ЗМІЦНЕННЯ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ CrMnFeCoNi

Фірстов С.О., Рогуль Т.Г., Крапівка М.О., Понoмарьов С.С., Ковиляєв В.В., Даниленко М.І., Бега М.Д., Даниленко В.І., Чугунова С.І.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2175

Досліджено фазовий склад, структуру і механічні характеристики високоентропійного однофазного сплаву CrMnFeCoNi з кристалічною ГЦК-граткою, отриманого методом вакуумної аргонно-дугової плавки. Проаналізовано особливості механізму твердорозчинного зміцнення сплаву. Встановлено, що аномальне високе атермічне зміцнення сплаву спричинене варіацією вектора Бюргерса вздовж дислокаційної лінії і наявністю в ньому складової, яка є перпендикулярною до площини ковзання. Розраховано енергію активації руху дислокацій та активаційний об’єм. Показано, що енергія активації руху дислокацій відповідає енергії активації чистих металів з ГЦК-граткою, а активаційний об’єм, порівняно з чистими металами, суттєво зменшується внаслідок зростання пікорівневих дисторсій кристалічної гратки в полікомпонентному сплаві. Розглянуто співвідношення твердості та межі текучості для цього сплаву.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, СТРУКТУРА, ТВЕРДІСТЬ, ТВЕРДОРОЗЧИННЕ ЗМІЦНЕННЯ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016 , #03/04 , C.127-141


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн