ВПЛИВ ВАНАДІЮ ТА ТИТАНУ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НИЗЬКОЛЕГОВАНОЇ ПОРОШКОВОЇ СТАЛІ

С.Гундуз,
 
М.А.Ерден,
 
Х.Карабулут,
 
М.Тюркмен
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2189

Анотація

Досліджено вплив добавок Ti та V на мікроструктуру і механічні властивості низьколегованих сталей, отриманих методами порошкової металургії. Мікроструктуру низьколегованих сталей досліджено методами оптичноїй скануючої електронної мікроскопії тарентгеноспектрального аналізу. Результати показали, що мікродобавки елементів Ti та V сприяють поліпшенню механічних властивостей. Легування порошкових сталей мікродобавками Ti–V можереалізувати здатність титанурафінувати зеренну структуру і властивості ванадію як дисперсного зміцнювача, а також поліпшити прогартованість і характеристики фазового переходу ферит → перліт.


МІКРОСТРУКТУРА, НИЗЬКОЛЕГОВАНІ СТАЛІ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ