Конференції

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В БАГАТОКОМПОНЕНТНОМУ СПЛАВІ FeCoCrNiVAl

     
С.Ю.Макаренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2200

Анотація

Методом високотемпературної insitu рентгенівської дифракції в середовищі гелію досліджено фазові перетворення у литому високоентропійному сплаві FeCoCrNiVAlв інтервалі температур 293–1273 К. У вихідному стані даний сплав — однофазний твердий розчин на основі ОЦК-структури, впорядкованої по типу В2. Вперше встановлено, що при температурі 1073 К на поверхні сплаву формується тетрагональна σ-фаза типу CrFe, товщина поверхневого шару якої складає ~22 мкм. Досліджено вплив відпалу на зміну фазового складу високоентропійного сплаву. За допомогою оптичної та растрової електронної мікроскопії досліджено мікроструктуру сплаву. Визначено мікротвердість та приведений модуль Юнга високоентропійного сплаву при кімнатній температурі.


σ-ФАЗА, ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА IN SITU РЕНТГЕНІВСЬКА ДИФРАКЦІЯ, МІКРОСТРУКТУРА, МІКРОТВЕРДІСТЬ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН