Конференції

ОТРИМАННЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО МІДНОГО ПОРОШКУ ВИСОКОГО СТУПЕНЯ ЧИСТОТИ МЕТОДОМ ХІМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ В УМОВАХ МАСОВОГО ВИРОБНИЦТВА: РОБАСТНОЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТАГУТІ

Юй-Hсиень Пен,
 
Чін-Хва Лее,
 
Шрініваза Р.Попурі,
 
К.Н.Шаши Кумар
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2214

Анотація

Для оптимізації експериментальних умов отримання ультрадисперсного мідного порошку високого ступеня чистоти (УМПВСЧ) методом хІмічного відновлення в умовах масового виробництва застосовано метод надійного (робастного) проектування Тагуті. Відновник, температуру реакції, масу відновника та швидкість перемішування обрано як основні фактори оптимізації, а швидкість перетворення, розмір частинок і тривалість реакції — як кінцеві цілі оптимізації. Встановлено, що найбільш суттєвий вплив справляють відновник і температура реакції. Оптимальними умовами отримання ультрадисперсного мідного порошку високого ступеня чистоти є: NaH2PO2 x H2O як відновник (рівень 2), температура 70 °C (рівень 3), маса відновника 8,14 кг (рівень 3) і швидкість перемішування 300 об./хв (рівень 2). Результати дослідження для всіх трьох оптимізованих параметрів відповідають розрахунковим, виконаним із застосуванням методу Тагуті. Крім того, чисту (домішки <0,06%) гранецентровану кубічну структуру УМПВСЧ із середнім розміром частинок 1,51 мкм детально досліджено за допомогою оптико-емісійного спектрометра з індуктивно-зв’язаною плазмою, лазерного аналізатора розміру частинок, а також методами скануючої електронної мікроскопії та рентгеноструктурного аналізу. Описаний в роботі доступний метод, який не передбачає застосування поверхнево-активних речовин, прийнятний для отримання ультрадисперсного мідного порошку високого ступеня чистоти в умовах масового виробництва.


ОПТИМІЗАЦІЯ, РОБАСТНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТАГУТІ, УЛЬТРАДИСПЕРСНИЙ МІДНИЙ ПОРОШОК, ХІМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ