Конференції

ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МІКРОПОРОШКІВ АЛМАЗУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ РОЗДІЛЕННЯ В МАГНІТНОМУ ПОЛІ

Н.А.Олейник,
 
Г.Д.Ільницька,
 
О.Н.Сизоненко,
 
Г.А.Петасюк,
 
Г.А.Базалій,
 
В.С.Шамраєва,
 
Н.Н.Циба,
 
А.С.Торпаков,
 
Е.В.Ліпян
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2215

Анотація

Досліджено вплив хімічної обробки мікропорошку синтетичного алмазу, а також імпульсної обробки високовольтними електричними розрядами на його фізико-механічні, фізико-хімічні характеристики, магнітофракційний склад та сепараційну характеристику, ефективність розділення мікропорошку в магнітному полі. Показано, що обробка розплавом гідроксиду натрію спричинює незначне зниження питомої поверхні порошку, а імпульсна обробка високовольтними електричними розрядами призводить до підвищення питомої поверхні порошку та активації її енергетичного стану, що дозволяє збільшити ефективність розділення порошку в магнітному полі.


ІМПУЛЬСНА ВИСОКОВОЛЬТНА ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНА ОБРОБКА В РІДИНІ, МАГНІТНЕ ПОЛЕ, МІКРОПОРОШОК СИНТЕТИЧНОГО АЛМАЗУ, РОЗДІЛЕННЯ ПОРОШКУ