ВПЛИВ ВМІСТУ ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ AA5083/AL2O3, ОТРИМАНИХ ШЛЯХОМ ТЕПЛОЇ КУМУЛЯТИВНОЇ ПРОКАТКИ

М.Седігі,
 
Хейдарі віні М.,,
 
П.Фархадіпур
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2217

Анотація

Металоматричні композити на основі алюмінію, зміцнені частинками оксиду алюмінію, виготовлено шляхом теплої кумулятивної прокатки (складених листів). Виявлено відмінний розподіл частинок оксиду алюмінію в мікроструктурі композитів після чотирьох циклів кумулятивної прокатки. Мікроструктуру і механічні властивості композитів вивчали залежно від вмісту частинок оксиду алюмінію із застосуванням випробувань на розтяг, вимірювання мікротвердості за Віккерсом, а також скануючої електронної мікроскопії. Результати показали, що міцність і усереднена мікротвердість матеріалів поліпшуються після кумулятивної прокатки за рахунок збільшення об’ємного вмісту частинок оксиду алюмінію.


ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ, МЕТАЛОМАТРИЧНІ КОМПОЗИТИ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ