Конференції

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ КОМПЛЕКСНИХ МОДИФІКАТОРІВ МЕТОДОМ ПРОКАТКИ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ
II. УМОВИ КОМПАКТУВАННЯ, СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ МОДЕЛЬНИХ ДВОКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ Fе - FeSi І Al - FeSi

 
С.М.Волощенко,
   
Л.А.Радченко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2218

Анотація

Оптимізовано режими ущільнення модельних двокомпонентних систем, які складаються з крихкого та пластичного компонентів. Експерименти проведено на композиціях Fe–FeSi и Al–FeSi з різним об’ємним вмістом пластичної складової. Ущільнення проводили шляхом пресування з різним зусиллям. Визначено механічні властивості циліндричних пресовок за допомогою випробувань на одновісне стиснення та методом бразильського тесту. Встановлено, що кількість крихкої складової не повинна перевищувати 60%, а зусилля пресування не може бути менше 400 МПа. Зі збільшенням зусилля пресування міцність пресовок суттєво зростає. Встановлено, що зв’язуючим однаковою мірою прийнятним є використання як заліза, так і алюмінію, але при малому вмісті крихкої складової найкращою буде композиція з залізом, а при великому — з алюмінієм.


МОДИФІКУЮЧА СУМІШ, МОДИФІКУЮЧА СУМІШ, ПОРОШОК, ПРОКАТКА, СМУГА, ЧАВУН