Конференції

ВПЛИВ СКЛАДУ ВИХІДНОЇ ПОРОШКОВОЇ СУМІШІ НА ПОРИСТІСТЬ СПЕЧЕНОГО ТИТАНУ І ЙОГО КОРОЗІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ В АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

І.М.Погрелюк,
 
О.В.Овчинников,
 
А.А.Скребцов,
 
Х.С.Швачко
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2221

Анотація

Досліджено захисні властивості титану, синтезованого за технологією порошкової металургії. Виявлено вплив складу вихідного порошкового матеріалу на структуру компактованих зразків і корозійну стійкість у 20%-ному водному розчині хлоридної кислоти. Встановлено, що швидкість корозії порошкового спеченого титану на два порядки вища, ніж титану, отриманого за традиційною технологією. Додавання порошку гідриду титану до вихідного порошкового матеріалу забезпечує формування компактованої структури, пористість якої нижче, а стійкість до корозії в 1,7–5,6 рази вище.


ГУСТИНА СТРУМІВ КОРОЗІЇ, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, ПОРОШОК ГІДРИДУ ТИТАНУ, СПЕЧЕНИЙ ПОРОШКОВИЙ ТИТАН, ХЛОРИДНА КИСЛОТА