Конференції

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ З’ЄДНАННЯ ОКСИДНОЇ КЕРАМІКИ, ОТРИМАНІ ЧЕРЕЗ ПЛАСТИЧНІ ПРОКЛАДКИ З НІОБІЮ І БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ

Ю.В.Найдіч,
 
І.І.Габ,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2222

Анотація

Розроблено оптимальні технологічні режими для отримання з’єднань оксидної кераміки на основі Al2O3 та ZrO2 методом зварювання тиском кераміки з керамікою та кераміки з металами. Встановлено, що температура виготовлення таких з’єднань може варіюватися в діапазоні від 1300 до 1600 °С, тиск — від 15 до 25 МПа, а час витримки під тиском — від 30 до 120 хв. За розробленими режимами виготовлено зразки зварених виробів, здатних працювати як у нейтральному, так і в захисному середовищі до температури 1500–1800 °С.


З’ЄДНАННЯ, ЗВАРЮВАННЯ ТИСКОМ, НІОБІЙ, ОКСИДНА КЕРАМІКА, ПАЛАДІЙ, ПЛАТИНА