ПРОМИСЛОВА ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА УСТАНОВКА L - 4 ДЛЯ ПЕРЕПЛАВА І РАФІНУВАННЯ У ВАКУУМІ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ

 
П.П.Кучеренко,
 
А.Г.Мельник,
 
І.Н.Гречанюк,
 
Ю.А.Смашнюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2227

Анотація

Електронно-променевий переплав є найбільш ефективним методом рафінування та дегазації металів у вакуумі. Обладнання для його здійснення виробляють в Німеччині, США, Україні та інших країнах. Розглянуто конструктивні особливості та технологічні можливості промислової електронно-променевої установки нового покоління для переплаву й рафінування у вакуумі металів і сплавів з використанням проміжної ємності або безпосередньо в кристалізатор, розробленої на науково-виробничому підприємстві “ЕЛТЕХМАШ” (Вінниця, Україна). Відмінною особливістю установки є можливість здійснювати переплав високореакційних і тугоплавких металів, а також матеріалів з високим вмістом газів за рахунок застосування електронних гармат високовольтного тліючого розряду, які стабільно працюють при відносно низькому вакуумі.


ГАЗОРОЗРЯДНА ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА ГАРМАТА, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА УСТАНОВКА, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИЙ ПЕРЕПЛАВ, КРИСТАЛІЗАТОР, ПРОМІЖНА ЄМНІСТЬ, РАФІНУВАННЯ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ