МАГНІТОМ’ЯКІ МАГНІТОДІЕЛЕКТРИКИ. ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Б.С.Байталюк,
  
С.Б.Котляр,
 
Я.А.Ситник
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2228

Анотація

Представлено детальний огляд магнітодіелектричних матеріалів. Проаналізовано основні типи магнітодіелектриків від їх винайдення до сьогодення. Описано методи виготовлення та основні властивості цих магнітних матеріалів. Зроблено акцент на сучасних магнітом’яких магнітодіелектриках на основі порошків аморфних та нанокристалічних сплавів. Показано, що такі магнітодіелектрики мають високі значення індукції насичення (близько 1,5 Тл) та високу температурну стабільність, що робить їх основними конкурентами дорогим пермалоям.


АЛЬСИФЕР, КАРБОНІЛЬНЕ ЗАЛІЗО, МАГНІТНО-М’ЯКІ МАТЕРІАЛИ, МАГНІТОДІЕЛЕКТРИКИ, НАНОКРИСТАЛІЧНІ СПЛАВИ, ПЕРМАЛОЙ