Конференції

Теоретичне дослідження взаємодії атомарного водню з дісульфіднимі нанотрубками різного діаметру та хиральності

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/223

Анотація

Розширеним методом Хюккеля досліджені потенційні центри адсорбції атомарного водню при відсутності й наявності дефектів для сукупності 2H-MoS2 зигзагоподібних (n, 0) і кріслоподібних (n, n) (n=6, 8, 10, 12, 14) нанотрубок, а також для ТіS2 (6,6) нанотрубки. В рамках використаної моделі центрами адсобциі атомарного водню є атоми сірі і вакансії, що утворюються після видалення атомів сірі. Наявність вакансій для всіх розглянутих трубок збільшує енергію адсорбції. Енергія адсобції має тенденцію збільшуватися при збільшенні діаметра трубки. Адсорбційна здатність кріслоподібних нанотрубок виражена сильніше, ніж зігзагоподібних нанотрубок