Конференції

УДАРНЕ СПІКАННЯ КАРБІДОСТАЛІ 70%(ОБ.) Х13M2–30%(ОБ.) Cr3C2 У ШИРОКОМУ ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР

  
Р.В.Яковенко,
 
В.А.Маслюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2241

Анотація

Проведено ущільнення суміші порошків карбідосталі 70% (об.) Х13М2–30% (об.) Cr3C2 ударним спіканням під тиском 1200 МПа при температурах 950–1200 °С та вільним спіканням при 1250 °С у вакуумі (0,13 Па). Вивчено вплив температури ущільнення, а також відпалу при 1150 °С на структуру та фізико-механічні властивості композиту. Показано, що під час нагрівання в структурі матеріалу проходить активна взаємодія між карбідною фазою та стальною матрицею, внаслідок чого кількість карбідного компонента в композиті збільшується на 10% (об.), а в період відпалу — на 30% (об.) порівняно з вихідним станом карбідосталі. Високі характеристики міцності та пластичності композиту досягаються при температурі ударного спікання не нижче 1100 °С. Карбідосталь володіє такими властивостями: межа міцності на згин — 1165 МПа; межа міцності на стиск — 2665 МПа; пластична деформація на стиск — 8,2%; тріщиностійкість — 20,4 МПа • м1/2; твердість за Роквеллом — 78 HRA.


ВЛАСТИВОСТІ, КАРБІД ХРОМУ, КАРБІДОСТАЛЬ, СТРУКТУРА, УДАРНЕ СПІКАННЯ