ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ СПЛАВІВ LaMgNi4–xCox (0 ≤ x ≤ 1)

Ю.В.Вербовицький,
 
В.В.Штендер,
 
П.Я.Лютий,
 
І.Ю.Завалій
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2245

Анотація

Методом спікання та довготривалим відпалом при 500 °С синтезовано сплави складу LaMgNi4–xCox (x = 0; 0,33; 0,67 та 1), основною складовою яких є кубічна фаза зі структурою типу MgCu4Sn. Механічний помел зразків у середовищі аргону призводить до їхньої аморфізації. Електрохімічні дослідження електродів, виготовлених на основі LaMgNi4–xCox, проводили при струмах заряду та розряду 100 мА/г. Максимальну початкову розрядну ємність мали розтерті сплави (218–302 мАгод/г) порівняно із меленими (92–134 мАгод/г). Показано, що вміст кобальту у сплавах LaMgNi4–xCox впливає на електродні характеристики: найкращу розрядну ємність показав розтертий сплав із x = 0,33. Циклічна стабільність була дещо вищою у мелених сплавів. 


ГІДРИДИ, ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ, ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, МАГНІЙВМІСНІ СПЛАВИ, СПЛАВИ РЗМ