ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СТРУКТУРИ І ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШАРІВ НА ОСНОВІ СИТАЛОЦЕМЕНТУ PbO–ZnO–B2O3

З.Дурягіна,
 
Т.Ковбасюк,
 
М.Загула-Яворська,
 
С.Беспалов,
 
М.Драджевич,
 
К.Дихтон,
 
М.Кіндрачук
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2248

Анотація

Удосконалено технологію формування діелектричних шарів на основі склокристалічного матеріалу системи PbO–ZnO–B2O3 на підкладках із сталі 40Х13 для плоских нагрівних елементів. Оптимізовано хімічний склад та режими термічної обробки покриттів. Встановлено вплив мікроструктури та мікротопографії поверхні на електрофізичні властивості покриттів у діапазоні температур 20–500 °С.


ДІЕЛЕКТРИЧНЕ ПОКРИТТЯ, ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, МІКРОСТРУКТУРА, НАПОВНЮВАЧ, СИТАЛОЦЕМЕНТ, СКЛОКЕРАМІКА