Прогнозування кількості зародків методом обчислювального експерименту в алюмінійових сплавах підданих електрогідроімпульсній обробці

Г.В.Волков,
 
Я.Ю.Дмитришина,
  
В.Н.Цуркін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/225

Анотація

Методом обчислювального єксперименту показано можливість утворення додаткових зародків кристалізації за гомогенним механізмом у алюмініевих сплавах систем Al-Si, Al-Cu, Al-Fe, Al-Mn и Al-Mg яких було піддано електрогідроімпульсній обробці в рідкому стані. Проаналізовано єфективність обробки досліджених алюмініевих сплавів в залежності від їх хімічного складу.