ВПЛИВ ДОБАВОК МОЛІБДЕНУ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СПЛАВІВ Fe–Mo І ЗАКОНОМІРНОСТІ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМАХ Tib2–(Fe–Mo)

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2253

Анотація

Досліджено особливості формування структури сплавів Fe–Mo у концентраційному діапазоні молібдену 5–30% ( мас.) та вивчено контактну взаємодію даних сплавів з диборидом титану. Виявлено, що сплави Fe–5% (мас.) Mo та Fe–9% (мас.) Mo характеризуються матричною структурою на основі металевої фази α-Fe з окремими включеннями інтерметалідів Fe2Mo. Структура сплаву Fe–13% Mo на основі твердого розчину α-Fe містить окремі включення інтерметалідів Fe3Mo2. При збільшенні вмісту Мо у сплаві до 17–30% (мас.) інтенсивно утворюються інтерметалідні сполуки Fe2Mo та Fe3Mo2, які призводять до крихкості сплаву. Нульові контактні кути змочування дибориду титану спостерігаються при використанні сплавів (Fe–13% (мас.) Mo) та (Fe–17% (мас.) Mo). Встановлено, що система TiB2–(Fe–13% (мас.) Mo) характеризується хімічною взаємодією, що призводить до утворення додаткових боридних фаз на основі молібдену, заліза та титану. При цьому в системі TiB2–(Fe–13% (мас.) Mo) не виявлено крихких інтерметалідних фаз. У процесі контактної взаємодії в системі TiB2–(Fe–17% (мас.) Mo) інтенсивно утворюються складні бориди молібдена–заліза–титану, виявлено також велику кількість інтерметалідних сполук Fe3Mo2. Встановлено, що система TiB2–(Fe–13% (мас.) Mo) є перспективною для створення нових композиційних матеріалів та покриттів з високим рівнем зносостійкості.


ДИБОРИД ТИТАНУ, ЗАЛІЗО, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, МОЛІБДЕН, СПЛАВ, СТРУКТУРА