Конференції

АТЕСТАЦІЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ НАНОФОРМ БАГАТОШАРОВИХ ТРУБОК ВУГЛЕЦЮ

 
Л.С.Суворова,
 
В.А.Петрова,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2254

Анотація

Експериментально знайдено температуру окиснення фази багатошарових вуглецевих нанотрубок, очищених хімічно та атестованих морфологічно за допомогою просвічувальної електронної мікроскопії. Зразки, отримані різними методами, мають температуру окиснення 1033 ± 10 К. Результати одержано за даними окисної екстракції вуглецю у вигляді СО2 у потоці кисню та кулонометрії у часі при 773–1173 К. Відсутність окиснення вуглецю при нижчих та вищих температурах свідчить про чистоту вуглецевої складової випробуваних зразків. Хімічний метод вимірювання багатошарових нанотрубок методологічно завершує стандартизацію вуглецевих наноматеріалів (розроблену ISO), що містять нанотрубки. Ключові слова: атестація, метод визначення складу, матеріали нановуглецю, багатошарові трубки.


АТЕСТАЦІЯ, БАГАТОШАРОВІ ТРУБКИ, МАТЕРІАЛИ НАНОВУГЛЕЦЮ, МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ