ОЦIНКА ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ ПОПЕРЕЧНОШАРОВИХ НАНОВОЛОКОН ВУГЛЕЦЮ ХІМІЧНИМИ МЕТОДАМИ

 
В.П.Сергєєв,
 
Л.С.Суворова,
 
В.А.Петрова,
  
Т.М.Терентьєва,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2308

Анотація

Оцінено структуру поперечношарових вуглецевих нановолокон промислової вуглеграфітової тканини “Дніпро” гідратцелюлозного піролітичного походження та знайдено їх температуру окиснення (Тох = 923 ± 10К). Результати фракціонованої екстракції вуглецю (у вигляді СО2) у потоці очищеного кисню одержано кулонометричним вимірюванням екстрагованого СО2 у часі при Тох. Вперше розроблено селективну хімічну процедуру якісної ідентифікації та визначення вмісту поперечношарових вуглецевих волокон у матеріалах нановуглецю довільного складу.


ВМІСТ, ПОПЕРЕЧНОШАРОВІ ВУГЛЕЦЕВІ НАНОВОЛОКНА, ХІМІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ