Конференції

ЗМОЧУВАННЯ У ВАКУУМІ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ SiO2 КРЕМНІЙВМІЩУЮЧИМИ СПЛАВАМИ

 
Т.В.Сидоренко,
 
Ю.В.Найдіч
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #49
http://www.materials.kiev.ua/article/2329

Анотація

Методом лежачої краплі у вакуумі вивчено змочування діоксиду кремнію розплавами, що містять кремній: Au—Si, Cu—Si, Ni—Si, Pd—Si, Ge—Si. Отримано концентраційні та температурні залежності крайових кутів змочування в цих системах. Показано, що додавання кремнію в інактивний розплав спричиняє зниження крайових кутів змочування від 120—150 град для чистих металів, які є основою сплавів, до 70—90 град при концентрації кремнію в розплаві близько 30—60% ( ат.). Адгезійна активність кремнію (неперехідний елемент) є нижчою, ніж для перехідних металів, зокрема Ti, Zr та інш.


АДГЕЗІЯ, ДІОКСИД КРЕМНІЮ, ЗМОЧУВАННЯ, МЕТАЛІЧНИЙ РОЗПЛАВ