Охолоджувальні контактні з’єднання

М.М.Дзекцер,
 
Е.С.Рублева,
 
Ю.С.Висленев
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/2343

Анотація

Одним із шляхів підвищення електричної провідності токопроводів є зниження активного опору провідникових матеріалів при використанні водяного або кріогенного охолодження. Застосування водяного охолодження дає можливість збільшити потужність і підвищити струми генераторів і електричних апаратів в 4—5 разів у порівнянні з пристроями, що мають природне повітряне охолодження. На основі аналізу фізико-механічних властивостей і мікрогеометрії контакт-деталей отримано залежності перехідного опору одно- і багатоточкових контактів при кріогенній і кімнатній температурах від різних факторів. Вказано шляхи оптимізації охолоджуваних контактів.


ВОДЯНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ, КОНТАКТНЕ З’ЄДНАННЯ, КРІОГЕННА ТЕМПЕРАТУРА, НАВАНТАЖЕННЯ, ПЕРЕХІДНИЙ ОПІР, ТВЕРДІСТЬ КОНТАКТ-ДЕТАЛІ, ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПОРУ