Будова та властивості наночастинок, отриманих електроіскровою обробкою алюмінієвих гранул

Е.Г.Афтанділянц,
 
К.Г.Лопатько,
 
А. А.Щерецький
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/2344

Анотація

Наведено результати дослідження структури наночастинок, одержаних в процесі електроіскрової обробки алюмінієвого сплаву в органічній рідині. Отримано наночастинки алюмінію та карбідів Al3C4, середня довжина яких складала, відповідно, 36,6 і 13,1 нм, ширина — 35 і 10,3 нм, коефіцієнт форми — 1,05 і 1,3. Встановлено, що в процесі отримання і зберігання алюмінієвих наночастинок на їх поверхні абсорбуються кисень і вуглець. Визначено, що поверхня алюмінієвих наночастинок покрита неоднорідною плівкою Al2O3. Спостерігаються ділянки поверхні зі щільною і пористою плівкою Al2O3, а також області, на яких плівка Al2O3 відсутня. Досліджено закономірності фазових перетворень в наночастинках, що містять алюміній, і показано їх відмінності в порівнянні з масивним алюмінієм.


АЛЮМІНІЙ, ЕЛЕКТРОІСКРОВА ОБРОБКА, КАРБІДИ, НАНОЧАСТИНКА, ПОВЕРХНЯ, ФАЗА, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ХІМІЧНИЙ СКЛАД