Конференції

Дослідження плазми електродугового розряду з домішками парів міді та нікелю

А.М.Веклич,
 
М.М.Клешич,
 
С.О.Фесенко,
 
В.Ф.Борецький
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/2346

Анотація

Досліджено плазму електричної дуги з домішками парів Ni та Cu. Методом оптичної емісійної спектроскопії одержано радіальні профілі температури плазми розряду між електродами Cu та Ni або Ni та Ni. Із залученням виміряних напруженості електричного поля позитивного стовпа та температури розраховано радіальні розподіли електронної концентрації плазми.


МЕТОД ВІДНОСНИХ ІНТЕНСИВНОСТЕЙ, НАПРУЖЕНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ, ПЛАЗМА ЕЛЕКТРОДУГОВОГО РОЗРЯДУ, РАДІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ, РАДІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ТЕМПЕРАТУРИ, РІВНЯННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ