Конференції

Трансформація хвиль стиснення при розповсюдженні у газорідинному середовищі

О.Н.Сизоненко
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/2347

Анотація

Наведено алгоритм визначення параметрів трансформації хвилі стиснення при розповсюдженні у газорідинному середовищі із заданими властивостями, які визначаються головним чином газовмістом, радіусом бульбашок, гідростатичним тиском, густиною рідкої фази, швидкістю звуку. Отримано залежності тиску хвилі стиснення від газовмісту при фіксованому радіусі бульбашки та від радіуса бульбашки при фіксованому газовмісті, які свідчать про наявність додаткового гідродинамічного впливу при високовольтних електричних розрядах у дисперсній системі вуглеводнева рідина—порошок.


ВИСОКОВОЛЬТНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРЯД, ГАЗОРІДИННЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ДИСПЕРСНА СИСТЕМА ВУГЛЕВОДНЕВА РІДИНА—ПОРОШОК, ХВИЛЯ СТИСНЕННЯ