Вибір зміцнюючих фаз для формування композицій з заданими фізико-хімічними властивостями

І.М.Гречанюк,
 
В.Г.Гречанюк
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/2349

Анотація

Розглянуто шляхи підвищення фізико-хімічних і механічних характеристик конструкційних матеріалів. Показано, що зростання механічних характеристик додатковим легуванням вже вичерпує себе, оскільки введення великої кількості легуючих елементів призводить до зниження опору руйнуванню, різко зменшуються електро- і теплопровідність. Покращити характеристики можна, створивши нові композиційні матеріали (КМ). Показано, що як зміцнюючі фази при отриманні КМ методом електронно-променевого випаровування-конденсації найчастіше використовуються оксиди і карбіди.


ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ВИПАРОВУВАННЯ-КОНДЕНСАЦІЯ, ЗМІЦНЮЮЧА ФАЗА, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ