Дослідження фізико-механічних властивостей накладок пантографів, що застосовуються в якості струмоз’ємних елементів електрорухомого складу

М.О.Баб’як,
 
В.Л.Горобець,
 
В.В.Артемчук
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/2350

Анотація

Проведено аналіз контактних матеріалів для накладок пантографів та їх впливу на фізико-механічні властивості накладок. Досліджено характер руйнування накладок пантографів з різними макроструктурними складовими. Зроблено порівняльну оцінку якості досліджених накладок пантографів.


АНАЛІЗ, НАКЛАДКА, ПАНТОГРАФ, ХАРАКТЕРИСТИКА