Конференції

Узагальнення досвіду літературних джерел і експериментальних даних для комплексних порівняльних випробувань вставок пантографів

М.О.Баб’як,
 
В.Л.Горобець,
 
В.В.Артемчук
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/2351

Анотація

Проведено аналіз контактних матеріалів для накладок пантографів на основі літературних даних та нормативних документів. Розглянуто результати експериментальних досліджень експлуатаційного зношування накладок пантографів електровозів постійного струму та вставок електровозів змінного струму. Зроблено висновок про доцільність експлуатації окремих видів накладок.


ВСТАВКА, ЕЛЕКТРОВОЗ, ЗНОШУВАННЯ, КОНТАКТНА ПЛАСТИНА, КОНТАКТНИЙ ДРІТ, НАКЛАДКА, ПАНТОГРАФ