Електроерозійна зносостійкість композитів на медній основі, що містять надтверді вуглецеві частинки

Є.І.Дроздова,
 
Є.А.Єкімов,
 
В.В.Ізмайлов,
 
М.В.Новоселова,
 
І.М.Ушакова,
 
О.П.Черногорова
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/2352

Анотація

Представлено результати дослідження електроерозійної зносостійкості і контактного електроопору композиційних електроконтактних матеріалів на основі мідної матриці з додаванням високотвердих вуглецевих частинок. В якості таких частинок використовували дисперсні штучні діаманти і частинки надпружнього твердого вуглецю, одержані з фулеренів.


ВУГЛЕЦЬ, ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНЕ ЗНОШУВАННЯ, ЕЛЕКТРОКОНТАКТНИЙ МАТЕРІАЛ, КОНТАКТНИЙ ЕЛЕКТРООПІР, МІДНА МАТРИЦЯ, ТВЕРДІ ЧАСТИНКИ