Порівняльне дослідження ефективності переходу дуги в жевріючий розряд при використанні багатошарових конденсованих матеріалів в електричних контактах

Б.Медзинський,
 
Г.Вишневський,
 
С.Харін,
  
Х.Нурі
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/2353

Анотація

Представлено і обговорено результати дослідження дуги, що горить, при відключенні постійного струму з індуктивним навантаженням малої потужності (менше 10 Дж) і низької напруги (біля 250 В). Відношення тривалості горіння дуги і жевріючого розряду досліджується в залежності від параметрів ланцюга, виду гасильного газу та його тиску і, головним чином, від контактного матеріалу. Для повноти дослідження змінення типу розряду аналізували також за допомогою швидкісної зйомки і вимірювання спектрів випромінювання. На основі одержаних результатів сформульовано висновки про можливість практичного застосування контролю переходу дуги в жевріючий розряд в малопотужних контактах комутуючих пристроїв.


ЕЛЕКТРИЧНА ДУГА, ЖЕВРІЮЧИЙ РОЗРЯД, НИЗЬКА НАПРУГА, СЛАБКОСТРУМНЕ КОМУТАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ