Конференції

ДОСЛIДЖЕННЯ МIЖФАЗОВОЇ ВЗАЄМОДIЇ В СУМIШI ПОРОШКIВ НА ОСНОВI СИСТЕМИ Fe–Al МЕТОДОМ ДИФЕРЕНЦIЙНОГО ТЕРМIЧНОГО АНАЛIЗУ

Ю.С.Борисов,
 
А.Л.Борисова,
 
Т.В.Цимбалiста
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2371

Анотація

Методом диференційного термічного аналізу досліджено міжфазну взаємодію в екзотермічно реагуючій суміші порошків Fe і Al (або Al-сплаву), розрахованої на формування інтерметаліду Fe3Al. Проаналізовано вплив легуючих елементів, таких як Mg і Ti на цей процес. Зівставлено поведінку порошку на основі Fe–Al, отриманого при нагріванні в умовах диференційного термічного аналізу, з поведінкою порошку того ж складу, виготовленого методом механохімічного синтезу.


MG, TI, ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ТЕРМІЧНИЙ АНАЛІЗ, ІНТЕРМЕТАЛІД FE3AL, ЛЕГУВАННЯ, МЕХАНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, СИСТЕМА FE–AL, СУМІШ ПОРОШКІВ, ФАЗОВИЙ СКЛАД