ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНI ЖАРОСТIЙКI ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛIВ ТА ЇХ СПЛАВIВ (ОГЛЯД)

В.М.Воєводiн,
 
В.I.Змiй,
 
С.Г.Руденький
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2372

Анотація

Проаналізовано матеріали наукових публікацій щодо методів нанесення жаростійких покриттів на тугоплавкі метали — молібден, вольфрам, ніобій, тантал та їх сплави. Розглянуто метод вакуумного активованого дифузійного насичення як найбільш оптимальний для формування захисних покриттів. Встановлено, що ніобій і тантал потребують шару Мо або W, завчасно нанесеного одним з трьох методів: осадженням з газової фази, конденсацією або ж іонним бомбардуванням. Досліджено матеріали, які застосовують для нанесення захисних покриттів: силіциди, бориди тугоплавких металів, високотемпературні оксиди та емалі.


БОР, ВАКУУМНЕ АКТИВОВАНЕ ДИФУЗІЙНЕ НАСИЧЕННЯ, ЖАРОСТІЙКІ ПОКРИТТЯ, КРЕМНІЙ, ТУГОПЛАВКІ МЕТАЛИ