ВЗАЄМОДIЯ КОМПОНЕНТIВ РОЗПЛАВIВ СИСТЕМИ Cu–Fe З ТИТАНОМ, ЦИРКОНIЄМ ТА ГАФНIЕМ, ЩО ЗДАТНI ДО АМОРФIЗАЦIЇ.
I. КАЛОРИМЕТРИЧНЕ ДОСЛIДЖЕННЯ ЕНТАЛЬПIЇ ЗМIШУВАННЯ

П.Г.Агравал,
 
Л.О.Древаль,
 
М.А.Турчанін
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2375

Анотація

Парціальні ентальпії змішування титану, цирконію та гафнію з рідкими сплавами міді і заліза вивчені методом високотемпературної калориметрії. Дослідження проведені при температурі 1873 К уздовж розрізів з постійним відношенням xCu/xFe = 3, 1 і 1/3. Уздовж всіх вивчених розрізів значення цих функцій є негативними. Інтегральні ентальпії змішування компонентів систем Cu–Fe–(Ti, Zr, Hf) уздовж вивчених розрізів розраховані шляхом інтегрування рівняння Гіббса–Дюгема. Функції ΔН для потрійних розплавів Cu–Fe–(Ti, Zr, Hf) характеризуються позитивними значеннями поблизу бінарної системи Cu–Fe і демонструють від’ємні значення в області складів з xMe > 0,1 (Me = Ti, Zr, Hf).


АМОРФНІ СПЛАВИ, ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ ІЗОПЕРИБОЛІЧНИЙ КАЛОРИМЕТР, ЕНТАЛЬПІЯ ЗМІШУВАННЯ, СПЛАВИ МІДІ Й ЗАЛІЗА З ТИТАНОМ, ЦИРКОНІЄМ І ГАФНІЄМ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ