ВПЛИВ ВМІСТУ ГРАФІТУ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ ЗМІЦНЕНИХ АЛЮМІНІЄВИХ КОМПОЗИТІВ

П.Шарма,
 
C.Шарма,
 
Гарг Р.Кумар,
 
K.Палівал,
 
Д.Кхандуджа,
 
В.Дабра
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2384

Анотація

Алюмоматричні композити (АМК), зміцнені армуючими частинками графіту, синтезовано методом лиття з механічним перемішуванням розплаву. Частка армуючих частинок варіюється від 5 до 15% (мас.) із кроком 5% (мас.). Вивчено мікроструктуру, щільність, пористість, твердість, міцність на розтяг та коефіцієнт тертя зміцнених АМК. Сканувальна електронна мікроскопія показує нерівномірний розподіл армуючих частинок в металевій алюмінієвій матриці, що також підтверджується картами розподілу графіту, який присутній в зміцнених АМК. Густина зміцнених АМК знижується з 2,69 до 2,55 г/см3, натомість пористість зростає з 0,37 до 2,45% з підвищенням вмісту армуючих частинок в алюмінієвій матриці з 0 до 15% (мас.). Як твердість, так і міцність на розтяг зменшуються з 49,5 до 42 HV і з 161,5 до 150 МПа, відповідно, зі зменшенням подовження з 8,6 до 6,5% при збільшенні вмісту армуючих частинок в алюмінієвій матриці від 0 до 15% (мас.). Середній коефіцієнт тертя знижується з 0,45 до 0,22 при збільшенні об’ємної фракції армуючих частинок в алюмінієвій матриці з 0 до 15% (мас.).


АЛЮМОМАТРИЧНІ КОМПОЗИТИ, ГРАФІТ, ЛИТТЯ ПЕРЕМІШУВАННЯМ, МІЦНІСТЬ НА РОЗТЯГ, СКАНУЮЧА ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ