Конференції

ОЦIНКА ГАЗОНАСИЧЕННЯ ТИТАНОВИХ СПЛАВIВ, СИНТЕЗОВАНИХ З ПОРОШКIВ З ВИКОРИСТАННЯМ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗIЇ

Д.В.Павленко
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2385

Анотація

Проаналізовано газонасичення напівфабрикатів титанових сплавів, одержаних з металевих порошків за технологією, що включає холодне пресування, вакуумне спікання та наступну інтенсивну пластичну деформацію методом гвинтової екструзії. Розглянуто основні джерела та виконано кількісний аналіз забруднення спечених сплавів азотом і киснем з домішок, що містяться в частинках порошку, на їх поверхні, а також у поровому просторі заготовки. Встановлено, що основну роль у забрудненні сплавів відіграє якість вихідного порошку титану. Застосування порошків титану з малим вмістом домішок забезпечує рівень вмісту кисню і азоту в синтезованих напівфабрикатах, що задовольняє вимогам нормативної документації на титан марки ВТ1-0 та жароміцні титанові сплави. Частка домішок, які потрапляють у синтезований сплав з оксидів на поверхні частинок порошку та з повітря, що заповнює закритий поровий простір заготовки, незначна.


АЗОТ, ВОДЕНЬ, ГВИНТОВА ЕКСТРУЗІЯ, ДОМІШКИ, ІНТЕНСИВНА ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ, КИСЕНЬ, ОКСИД ТИТАНУ, ПОРОШКИ ТИТАНУ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ