БАГАТОКРИТЕРIАЛЬНА ОЦIНКА ЗНОСОСТIЙКОСТI ЕВТЕКТИЧНИХ ПОКРИТТIВ Fe–Mn–C–B, ЛЕГОВАНИХ Si, Ni ТА Cr

М.I.Пашечко,
 
Ю.Монтусєвич,
 
К.Дзєдзiц,
 
Ю.Юзвiк
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2389

Анотація

Проведено трибологічні дослідження евтектичних покриттів на основі системи Fe–Mn–C–B, легованих Si, Ni і Cr. Покриття нанесено методом електродугового наплавлення в захисному середовищі аргону з використанням порошкових дротів діаметром 2,4 мм. Методом багатокритеріальної оцінки проаналізовано трибологічні властивості одержаних покриттів та визначено найбільш зносостійке серед них. Даний метод базується на пошуку оптимальних розв’язків за принципом Парето та компромісних розв’язків за нормою Чебишева. З-поміж шести досліджених евтектичних матеріалів обрано покриття, яке виявилося найбільш стійким до абразивного зношування при питомих навантаженнях від 3 до 15 МПа


БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ, ЕВТЕКТИЧНІ ПОКРИТТЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ