Конференції

МЕХАНIЗМ ПIДВИЩЕННЯ ФIЗИКО-МЕХАНIЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЕЧЕНИХ ЗАЛIЗОМIДНИХ КОМПОЗИТIВ ПРИ ЛЕГУВАННI МОЛIБДЕНОМ

В.В.Скороход,
  
В.В.Панічкіна,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2401

Анотація

Досліджено структуру композитів Fe–Cu після твердофазного та рідкофазного спікання. Виявлено активуючий вплив добавки 2–10% (мас.) молібдену на дифузійні процеси ущільнення, росту зерен і рекристалізації, а також на кількість і склад твердих розчинів на основі міді та заліза. Встановлено, що легування молібденом композитів 70% (мас.) Fe–30% (мас.) Cu впливає одночасно як на їх міцність, так і на пластичність. Зі збільшенням кількості введеного молібдену в композитах знижується розчинність заліза в міді, що сприяє підвищенню пластичності, а утворення твердих розчинів міді і молібдену в залізі зберігає їх характеристики міцності. За допомогою методу твердофазного спікання отримано дрібнозернисті зразки FeCuМо з високою відносною щільністю (до 98,8%) і підвищеною пластичністю.


ЗАЛІЗО, КОМПОЗИТИ, МІДЬ, МІЦНІСТЬ, МОЛІБДЕН, ПЛАСТИЧНІСТЬ, СПІКАННЯ, ТВЕРДІСТЬ